Szurgott P., Kozera D.,
Wpływ płyt przejściowych i wewnętrznych szyn usztywniających na odpowiedź dynamiczną wiaduktu
obciążonego pociągiem szybkobieżnym
,
Modelowanie Inżynierskie, Vol. 14, Nr 45, 2012, s. 127–133.  4 

Wekezer J.W., Szurgott P., Kwasniewski L., Taft E.,
Dynamic Response of Reinforced Concrete Bridges Due to Heavy Vehicles,
Advances in Transportation Studies an International Journal, Vol. XXVIII, 2012, pp. 35–50.  2 

Szurgott P., Kozera D.,
Modernization of the KNI 140070 Viaduct and Its Influence on Dynamic Response Under Selected High Speed Train,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 615–624.  7 

Szurgott P., Bernyś K.,
Preliminary Numerical Analysis of Selected Phenomena Occurring in a Rail Fastening System,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 607–614.  7 

Szurgott P.,
Modelling and Numerical Analysis of the Reinforced Concrete Viaduct Under the EuroCity EC-114 Train,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 515–524.  7 

Klasztorny M., Bondyra A., Szurgott P., Nycz D.,
Numerical Modelling of GFRP Laminates with MSC.Marc System and Experimental Validation,
Computational Materials Science, Vol. 64, 2012, pp. 151–156.  A30 

Klasztorny M., Szurgott P.,
Modeling and Simulation of Bridge – Track – Train Systems at High Service Velocities with LS-DYNA,
12th International LS-DYNA Users Conference, Dearborn, MI, United States 2012.  3 

Gotowicki P., Barnat W., Szurgott P., Dybcio P.,
Modelowanie i walidacja eksperymentalna próby zginania kompozytu A/VE,
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering, Szklarska Poręba 2012.  3 

Szurgott P., Niezgoda T.,
CI Engine as a Case Study of Thermomechanical FE Analysis of the Piston – Piston Rings – Cylinder System,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1, 2012, pp. 399–406.  7 

Szurgott P., Gotowicki P., Niezgoda T.,
Numerical FE Analysis of the Shaped Rail Pad Under Selected Static Load,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 1, 2012, pp. 407–414.  7 

Bondyra A., Klasztorny M., Szurgott P., Gotowicki P.,
Numerical Modelling and Experimental Verification of Glass–Polyester Mixed Laminate Beam Bending Test,
Acta Mechanica et Automatica, Vol. 6, No. 3, 2012, pp. 11–18.  5