Szurgott P., Dziewulski P.,
Numerical Analysis of Collision Between Locomotive and Passenger Car Located on Level Crossing,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 489–496.  6 

Dziewulski P., Szurgott P.,
Development of Finite Element Model of Shunting Locomotive Applicable for Dynamic Analyses,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 95–102.  6 

Dziewulski P., Stankiewicz M., Szurgott P.,
Numerical Analysis of Impact Between Shunting Locomotive and Selected Road Vehicle,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 87–94.  6 

Konarzewski M., Stankiewicz M., Szurgott P.,
Experimental and Numerical Studies of Selected Types of Batteries – State-of-the-Art,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 157–163.  6 

Dziewulski P., Konarzewski M., Szurgott P.,
Numerical Analysis of the Front Impact Between Two Shunting Locomotives,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 81–88.  6 

Klasztorny M., Chroscielewski J., Szurgott P., Romanowski R.,
Design and Numerical Testing of 5-Box GFRP Shell Footbridge,
5th International Conference – Footbridges: Past, Present & Future FOOTBRIDGE 2014, London, United Kingdom 2014.

Barnat W., Ciepielewski R., Szurgott P.,
Symulacja numeryczna przepływu ośrodka gazowego w obrębie zasobnika energii lokomotywy hybrydowej,
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa COMPUTER AIDED ENGINEERING, Szklarska Poręba 2014.

Stankiewicz M., Konarzewski M., Szurgott P.,
Analiza systemów rekuperacji energii w aspekcie zastosowania w pojazdach szynowych,
Mechanik, Nr 12, s. 1032–1035, 2014.  7