Barnat W., Ciepielewski R., Szurgott P.,
Symulacja numeryczna skutków wybuchu w obrębie zasobnika energii lokomotywy hybrydowej,
Przegląd Mechaniczny,Vol. LXXIV, Nr 11, 2015, s. 23–27.  8 

Chmielewski A., Szurgott P.,
Modelling and Simulation of Repeated Charging/Discharging Cycles for Selected Nickel-Cadmium Batteries,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 1, 2015, pp. 55–62.  14 

Szurgott P.,
Analiza wybranych zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów przesyłowych,
Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 2015, 148 stron, ISBN 978-83-7938-054-1.