Szurgott P.,
Zadania z wybranych działów mechaniki technicznej,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, 304 strony, ISBN 978-83-7938-176-0.

Klasztorny M., Szurgott P.,
Tkaniny auksetyczne – struktura, właściwości, technologie i zastosowanie, s. 111–139,
rozdział w monografii: Miedzińska D. (ed.), Zwiększenie ochrony życia i zdrowia strażaka – ratownika poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii materiałowych do modyfikacji tkanin specjalnych. Nanowarstwy kompozytowe i tkaniny auksetyczne
,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7938-179-1.  4 

Klasztorny M., Kiczko A., Małachowski J., Szurgott P.,
Eksperymentalne badania identyfikacyjne tkanin auksetycznych w zakresie próby rozciągania, s. 141–170,
rozdział w monografii: Miedzińska D. (ed.), Zwiększenie ochrony życia i zdrowia strażaka – ratownika poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii materiałowych do modyfikacji tkanin specjalnych. Nanowarstwy kompozytowe i tkaniny auksetyczne
,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7938-179-1.  4 

Klasztorny M., Gieleta R., Szurgott P.,
Badania energochłonności wybranych tkanin auksetycznych, s. 171–184,
rozdział w monografii: Miedzińska D. (ed.), Zwiększenie ochrony życia i zdrowia strażaka – ratownika poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii materiałowych do modyfikacji tkanin specjalnych. Nanowarstwy kompozytowe i tkaniny auksetyczne
,
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7938-179-1.  4