2010

Szurgott P., Klasztorny M., Niezgoda T.,
Modelling and Numerical Simulation of Symmetric Vibrations of the KNI 140070 Viaduct – Ballasted Track – KTX Train System,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp. 415–422.  9 

Szurgott P., Kwaśniewski L., Wekezer J.W.,
Example of Experimental Validation and Calibration of a Finite Element Model of a Heavy Vehicle,
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 1, 2010, pp. 433–440.  9 

Earle S., Kwasniewski L., Szurgott P., Wekezer J.,
Dynamic Performance of Reinforced Concrete Bridges,
Proceeding of the IV European Congress on Computational Mechanics (ECCM IV): Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering,
Paris, France 2010.


2009

Derewońko A., Szurgott P., Niezgoda T.,
Modeling of the Shock Wave Impact on the Flexible Shell,
Techniczne Wyroby Włokiennicze, Vol. XVII, Nr 2-3, 2009, s. 107–111.  2 

Barnat W., Niezgoda T., Szurgott P., Panowicz R.,
Numerical Analysis of the Composite-Foam Panels Applied to Protect Pipelines Against the Blast Wave,
Techniczne Wyroby Włokiennicze, Vol. XVII, Nr 2-3, 2009, s. 112–117.  2 

Szurgott P., Kwasniewski L., Wekezer J.W.,
Dynamic Interaction Between Heavy Vehicles and Speed Bumps,
Proceedings of the 23rd European Conference on Modeling and Simulation ECMS 2009, Madrid, Spain 2009.

Szurgott P., †Ansley M., Kwasniewski L., Wekezer J.,
Effect of Speed Bumps on Dynamic Behavior of a Heavy Vehicle,
TRB 88th Annual Meeting Compendium of Papers, Transportation Research Board, Washington, DC, United States 2009.


2008

Małachowski J., Szurgott P., Gieleta R.,
Badanie oddziaływania elementów rurociągu z nieodkształcalną podporą,
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, Vol. 57, Nr 1, 2008, s. 113–126.  6 


2007

Blyukher B., Szurgott P., Małachowski J.,
Stress State Investigations for a Tube in the Contact Area with Rigid Saddle,
Proceedings of the 2007 ASME Pressure Vessels and Piping/CREEP8 Conference, American Society of Mechanical Engineers,
San Antonio, TX, United States 2007.

Gieleta R., Małachowski J., Niezgoda T., Szurgott P.,
Badania odporności udarowej rurociągów,
Materiały X Międzynarodowej Konferencji Technicznej Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów,
Nowe Rumunki k/Płocka, 2007.

Małachowski J., Niezgoda T., Szurgott P.,
Numeryczno-eksperymentalna analiza silnie zdeformowanych fragmentów rur,
Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, s. 165–168, Augustów 2011.

Małachowski J., Szurgott P.,
Saddle-Supported Pipe: Investigation of Plastic Deformations,
Proceedings of the 5th International Conference on Nonlinear Mechanics, Shanghai University Press, pp. 810–816, Shanghai, China 2007.

Szurgott P.,
Analiza stanu odkształceń w silnie zdeformowanych elementach rurowych,
Materiały XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników, Wojskowa Akademia Techniczna, s. 159–166,
Warszawa 2007.

Szurgott P., Boczkowska A., Kurzydłowski K.J., Niezgoda T.,
Numerical Strength Analysis of Magnetic Fields Interaction with Elastomer Materials Containing Iron Particles,
Proceedings of the III ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Institute of Fluid-Flow Machinery,
Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland 2007.


2006

Blyukher B., Malachowski J., Niezgoda T., Szurgott P.,
Numerical Assessment of Pipe Effort in Large Deformed Areas,
Proceedings of the 2006 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference, American Society of Mechanical Engineers,
Vancouver, Canada 2006.

Małachowski J., Pondel B., Szurgott P.,
Numeryczne testowanie pracy opony samochodowej,
Mechanik, Vol. 79, Nr 11, 2006, s. 932–933.

Małachowski J., Pondel B., Szurgott P.,
Wstępna analiza numeryczna pracy opony samochodowej,
Górnictwo Odkrywkowe, Vol. XLVIII, Nr 7-8, 2006, s. 49–53.

Małachowski J., Szurgott P.,
Experimental and Numerical Study of Three-Point Bending Case for a Pipe with Large Deformed Areas,
Proceedings of the First South-East European Conference on Computational Mechanics SEECCM-06, University of Kragujevac, pp. 523–528,
Kragujevac, Serbia and Montenegro 2006.

Małachowski J., Szurgott P.,
Numeryczno-eksperymentalna analiza elementów rurowych,
Modelowanie Inżynierskie, Vol. 1, Nr 32, 2006, s. 375–380.

Małachowski J., Szurgott P.,
Zastosowanie MSC.Marc do analiz numerycznych elementów rurowych,
Materiały Konferencji Użytkowników Oprogramowania MSC.Software, Mszczonów 2006.

Niezgoda T., Kiczko A., Szurgott P.,
Numeryczne i eksperymentalne badania rur polimerobetonowych w aspekcie pęknięć
powstających podczas wykonywania mikrotunelu
,
Przegląd Mechaniczny, Vol. LXV, Nr 9, 2006, s. 49–56.

Niezgoda T., Kiczko A., Szurgott P.,
Analiza wytrzymałości rur polimerobetonowych wykorzystywanych w mikrotunelingu,
Górnictwo Odkrywkowe, Vol. XLVIII, Nr 7-8, 2006, s. 65–69.


2005

Niezgoda T., Małachowski J., Szurgott P.,
Analizy numeryczne wybranych stanów obciążenia rurociągów,
Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania,
Wojskowa akademia Techniczna, s. 447–454, Giżycko 2005.