Wojskowa Akademia Techniczna im Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa
Wydział Mechaniczny

2004/10 — 2009/09

Studia Doktoranckie
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

2010/02/15

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Tytuł pracy: Analiza wybranych zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów przesyłowych
Dyscyplina: Mechanika
Specjalność: Mechanika Komputerowa Konstrukcji i Materiałów

Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

1998/10 — 2003/09

Studia Magisterskie
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

2003/11/18

Obrona pracy magisterskiej
Tytuł pracy: Badania modelowe szybkobieżnej lokomotywy elektrycznej w aspekcie bezpieczeństwa jazdy
Specjalność: Pojazdy Szynowe

Technikum Samochodowe, Warszawa

1993/09 — 1998/06

Szkoła średnia
Specjalność: Naprawa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych
Temat pracy dyplomowej: Regulatory prędkości obrotowej w silnikach wysokoprężnych